סקר מיוחד לקראת יום העצמאות ה-69 של מדינת ישראל, מטעם המכון הישראלי לדמוקרטיה ואוניברסיטת תל אביב, גילה נתונים בחלקם משמחים על הישראלים. 

מדד השלום החודשי של המכון הישראלי לדמוקרטיה ואוניברסיטת תל אביב בסקר מיוחד לקראת יום העצמאות ה- 69: רוב האזרחים גאים  בישראליותם ואופטימיים באשר לעתידה של המדינה; ככלל, הציבור שבע רצון מהישגי המדינה בתחומי הביטחון, הכלכלה הרפואה והחינוך אך אינו שבע רצון באשר להשיגה בהקטנת פערים החברתיים וההקשבה לרצון האזרחים

להלן עיקרי הנתונים:

לקראת יום העצמאות ה- 69 למדינת ישראל נתונים חיוביים באשר לתפיסות הציבור את מצב האומה: כבמדידות קודמות, גם הפעם מצאנו רוב ברור (80%) מהציבור הגאה בהיותו ישראלי ( 86% מהיהודים ו- 51% מהערבים).

כמחצית מעריכים את מצבה של ישראל כטוב עד טוב מאוד (44% מהיהודים לעומת 66% מהציבור הערבי); שוב כבעבר, הערכת המצב האישי טובה מהערכת מצב המדינה: 74% מהיהודים ו- 57% מהערבים מגדירים את מצבם האישי כטוב או טוב מאוד. רוב בשני המגזרים מרגישים חלק מהמדינה ובעיותיה (82% מהיהודים לעומת 58% מהערבים). 71% הם אופטימיים בנוגע לעתידה של המדינה (73% מהיהודים ו-61% מהערבים);

הישגי המדינה:

צילום: עמיעד טאוב.

81% מכלל הציבור סבור שהישגי המדינה בנושאי ביטחון הם טובים עד טובים מאוד.  בכל הקשור לשמירה על יציבות כלכלית, גם כאן, הציבור מרוצה: 60% מהיהודים ו- 75% מהערבים מציינים שהישגי המדינה הנוגעים ליציבות כלכלית הם טובים עד טובים מאוד.  בכל הנוגע להישגי ישראל בתחום הבריאות והרפואה, 70% מכלל הציבור שבע רצון מהישגי המדינה (65% מהציבור היהודי ו- 93% מהציבור הערבי), וכך גם בתחום החינוך והמדע, הרוב סבורים שהישגי המדינה די טובים עד טובים מאוד (כלל המדגם – 61%; 59% מהציבור היהודי ו- 71% מהציבור הערבי).

ואולם, בכל הקשור לפערים חברתיים, רוב הציבור הישראלי (74%) סבור שהישגיה של המדינה בתחום זה אינם טובים. (80% בקרב מהציבור היהודי ו- 46% בקרב הציבור הערבי).   תחום נוסף שבו הציבור אינו שבע רצון הוא מידת הקשב לרצון האזרחים: למעשה 72% מהציבור סבור שהישגי המדינה בכל הקשור להקשבה לרצון האזרחים אינם טובים.

סה"כ הישראלים גאים, אופטימיים אבל לא כ"כ מרוצים…

*הסקר נערך על ידי פרופ' תמר הרמן מהמכון הישראלי לדמוקרטיה ופרופ' אפרים יער מאוניברסיטת תל-אביב באמצעות מכון המחקר "מדגם" בתאריכים 18-19 באפריל 2017, בקרב 600 מרואיינים המהווים מדגם מייצג של האוכלוסייה הבוגרת בישראל.