Site icon תרבוש אתר תרבות ופנאי לציבור הדתי

דעה: "סוגיית הכדורגל בשבת צריכה להיפתר במגרש הציבורי ולא במגרש המשפטי"

עו"ד יעל דולב מומחית לדיני עבודה טוענת כי סוגיית הכדורגל בשבת צריכה להיפתר במגרש הציבורי ולא במגרש המשפט

באדיבות צו פיוס

בעקבות הודעתה של שרת התרבות מירי רגב על הקמת ועדה ממשלתית לפתרון משבר הכדורגל בשבת ודבריה כי קבוצה שלא רוצה לשחק בשבת לא תחויב לעשות כן, אומרת עו"ד יעל דולב מומחית לדיני עבודה ממשרד גרוס- קלינהנדלר – חודק ושות' כי סוגיית קיום משחקי הכדורגל בשבת לא ניתנת לפתרון במישור המשפטי הצרוף.

"חוק שעות עבודה ומנוחה הוא חוק ישן משנת 1951, וכולל בחובו מספר רב של הוראות המצריכות התאמה להווה. עם זאת, ביחס לעבודה בשבת, קובע החוק כי עבודה בשבת ללא היתר הינה עבירה פלילית, כאשר ישנם היתרים כלליים בענפים שונים, כדוגמת מצילים בבריכות ובחוף הים ועוד. לפיכך, צדקה שופטת בית הדין לעבודה כשקבעה כי קיומם של משחקי כדורגל מקצועני בשבת הינם ככל עבודה אחרת המתקיימת בשבת ומצריכה את אישורו של שר העבודה, שכן כפי שנפסק פעמים רבות, שחקני הכדורגל הם על פי רוב עובדי הקבוצה, ודינם כדינו של כל עובד. מאידך, לא נכון לכפות בחקיקה את רצונו של חלק מן הציבור על כלל הציבור.

עו"ד דולב. באדיבות מור יוסף תקשורת

אשר על כן, מציעה עו"ד יעל דולב לנתק את סוגיית משחקי הכדורגל בשבת מהדיון במסגרת חוקי העבודה ולהכלילם בשיח בין ציבורי ולא בין ממשלתי, המושתת על אמנת גביזון מידן שבקשה בשעתה להסדיר את הפרהסיה הציבורית בשבת תוך הידברות בין כלל חלקי הציבור. עו"ד יעל דולב סבורה כי היוזמה להחלת סוף שבוע ארוך בישראל כך שיום שישי יהפוך ליום עבודה מקוצר ואילו יום ראשון יהפוך ליום מנוחה, תאפשר את קיומם של אירועי תרבות וספורט בימי ראשון תוך שיתוף כלל הציבור, מבלי להדיר את הציבור הדתי ומבלי לכפות את השבת על הציבור החילוני.

Exit mobile version