Site icon תרבוש אתר תרבות ופנאי לציבור הדתי

חיפוש לפי תעודת זהות – שלכם או של אדם אחר

חיפוש לפי תעודת זהות היא פרקטיקה מקובלת ונפוצה לאיתור אנשים, אך היא אינה זמינה לכל אדם, ולא לכל אדם יש את היכולת או הרשות לגשת למאגרי המידע שבאמצעותם ניתן לבצע את המשימה. רשויות המדינה מכירות במצבים רבים בהם עשוי אדם להידרש לאיתור או חיפוש לפי תעודת זהות, ולשם כך הן מאפשרות לכל אזרח תושב ישראל שימוש במרשם האוכלוסין לצורך איתור כתובתו של כל אזרח אחר באמצעות תעודת זהות.

חיפוש שקט וחסוי

יחד עם זאת, מה קורה אם אינכם מעוניינים לחשוף את העובדה שאתם מחפשים את אותו אדם, או שאתם זקוקים למידע מפורט יותר אודותיו, מעבר לכתובתו? מה קורה אם הניסיון לאתר את אותו אדם מהווה חלק מבירור חסוי ומעמיק שאתם מקיימים, ואין לכם עניין בחשיפת הבירור בפני הרשויות ובכלל? בכל מקרה שבו אתם רוצים לאתר אדם על פי מספר תעודת זהות ולעשות זאת בצורה חסויה או מפורטת, אתם רוצים לעשות זאת דרך משרד חקירות פרטיות, שהוא הוא הגורם המקצועי שמספק את השירות של חיפוש לפי תעודת זהות.

חיפוש מידע מפורט, גם עליכם עצמכם

שירות חיפוש לפי תעודת זהות, מספק לכם מידע נרחב ומפורט, מעבר לפרט הבסיסי של כתובת מגורים. בכלל זה, תוכלו לאתר נתונים כדוגמת מקום עבודתו ותפקידו של מושא החיפוש, מצבו המשפחתי, מוסר התשלומים שלו, תיקים משפטיים שפתוחים או שנסגרו כנגדו, כלי הרכב שנמצא בבעלותו וכל פרט אחר שאיתורו דורש עבודה יסודית יותר מול מספר מאגרי מידע שונים, ולא רק מול מרשם האוכלוסין. שירות חיפוש לפי תעודת זהות יכול להתאים לכם גם במקרים בהם אתם מחפשים מידע שרלוונטי לכם עצמכם, על פי תעודת הזהות שלכם, כמו למשל חשבונות בנק שאתם לא מודעים לקיומם, או קופות גמל שרשומות על שמכם ואינכם מודעים לכך.

מגלים עולם שלם של מידע ממספר זהות אחד

משרד חקירות חקירנט מספק סל שלם של שירותי חיפוש לפי תעודת זהות, סביב מגוון רחב של פרטי מידע לרבות: חיפוש ואיתור אנשים לפי תעודת זהות כתובת מגורים, תאריך לידה, מצב משפחתי, מקום עבודה, בעלות בנכסי נדל"ן, בנקים, כלי רכב, מספר טלפון, מהימנות, זכויות כספיות בקרנות הון, ביצוע של איתור חשבון בנק לפי תעודת זהות ואפילו יעדי טיסות לחו"ל. אם כל מה שיש בידיכם הוא מספר זהות, שלכם או של אדם אחר, ומהמספר הזה אתם רוצים לגלות עולם ומלואו, חקירנט היא הכתובת בשבילכם.

תמונה באדיבות: pixabay
Exit mobile version