Site icon תרבוש אתר תרבות ופנאי לציבור הדתי

ידיעות ספרים מציגה ספר חדש בסדרת באר מרים

ידיעות ספרים מציגה ספר חדש בסדרת באר מרים – יום העצמאות ויום שחרור ירושלים. "סדרה זו מנסה לעצב קנקן חדש ליין הישן והטוב של תורת ה' ופרשנותה, של הגותם העשירה של חז"ל ושל מסורת ההלכה ומנהגי אבותינו".

הסדרה לחגים באר מרים, מפירות בית המדרש של ישיבת הר עציון, אמורה למלא חלל כלשהו – חלל המתהווה בארון הספרים בכל עת עם הזמן המתחדש. סדרה זו מנסה לעצב קנקן חדש ליין הישן והטוב של תורת ה' ופרשנותה, של הגותם העשירה של חז"ל ושל מסורת ההלכה ומנהגי אבותינו בחג ועל החג. היא חפצה להגיש לקורא ניתוחי עומק על משמעות החג בתורה, בתפילה, בהלכה ובמנהג, אולם בה בעת היא חותרת לנגישות קלה וידידותית אל התכנים שהיא מציגה לפני הקורא.

ספר זה ייחודי הוא בסדרת באר מרים, העוסקת רובה ככולה בחגים מסורתיים, בכך שהוא מנסה לראשונה להתמודד מצדדים רבים עם ימי מועד חדשים. רבות נכתב עליהם בדורות האחרונים, אך דומה שהותירו לנו מקום להתגדר בו, בהנחלת החוויה הדתית ובמיזוג הקודש והחול ליריעה אחת בעולמנו הרוחני.

[מתוך הקדמתו של העורך הראשי  -הרב יעקב מדן, ראש ישיבת הר-עציון, גוש עציון]

באר מרים . צילום: באדיבות ידיעות ספרים

ביקורות על סדרת באר מרים:

"הסדרה נועדה להעניק לקורא ניתוחי עומק על משמעויות החגים בתורה, בתפילה, בהלכה ובמנהג, בהנגשה קלה וידידותית."

[מוצ"ש, מקור ראשון]

"אי-אפשר בלי להזכיר את העריכה המוקפדת של הרב יצחק ברט, העיצוב המושקע והחן המיוחד של העימוד, האיורים והכריכה."

[הרב יואל קטן, בשבע]

"כרגיל, הספר מודפס במהדורה משובחת ומהווה תוספת מבורכת למדף הספרים."

[גדי איידלהייט, שבוע הספר]

ראו אור בסדרה: ראש השנה | יום הכיפורים | סוכות | חנוכה | פורים | פסח | שבועות

355 עמ' | 118 ₪

Exit mobile version