אתרי מורשת חינם בעצמאות – בית ילין במוצא – צילום יחצ