Site icon תרבוש אתר תרבות ופנאי לציבור הדתי

ילד מאומץ וירושה – האם ילד מאומץ זכאי לקבל ירושה מהורים ביולוגיים ולא ביולוגיים?

בתאריך ה – 17 ליולי 2012 אושר תיקון 13 לחוק הירושה, אשר עניינו השוואת מעמדם של ילדים מאומצים לזה של ילדים ביולוגיים, בנושאי ירושה. עד אז, חלו עיוותים אשר במעמד הלא פשוט של התמודדות עם שכול וחלוקת ירושה, הבדילו בין ילדים ביולוגיים ומאומצים (שאינם ילדיהם הביולוגיים של הנפטר) וגרמו כאב וצער לבני משפחה רבים. כיום, מעמדו של ילד מאומץ בענייני ירושה דומה יותר לזה של ילד ביולוגי – אולם עדיין ישנם הבדלים. בחוק הירושה, מהו מעמדו של ילד ביולוגי ומהו זה של ילד מאומץ?

באין צוואה – כיצד מחולק עזבונו של אדם, על פי חוק?

כאשר אדם נפטר, ובאין ירושה המסדירה את אופן חלוקת הנכסים שלו לאחר מותו, זכאים לרשת אותו על פי חוק זוגתו (אשתו או הידועה בציבור שלו) וילדיו בחלקים שווים (50% לאישה, ו – 50% יחולקו בין ילדיו), ואם הוא ללא בת זוג או ילדים – ירשו אותו קרובי הדם שלו, בסדר הזה: נכדים, אם אין נכדים – הורים, אם אין הורים – אחים ביולוגיים, וכן הלאה.

נושא הירושה של ילד מאומץ לא טופל באופן יסודי בחוק הירושות, וכך נוצר מצב שעל פי חוק הירושות, הילד המאומץ יורש בברירת מחדל גם את ההורים הביולוגיים שלו וגם את הוריו המאמצים, אולם הוא אינו יורש את קרובי המשפחה של ההורים המאמצים. כך, אם נפטרה דודתו אחות אמו המאמצת של ילד מאומץ לאחר פטירת אימו, והיא ללא ילדים משלה, עיזבונה יחולק בין האחים, וחלקה של אימו המאמצת יחולק רק בין הילדים הביולוגיים שלה. גם אם האם עצמה הורישה, בצוואה או ללא צוואה, את רכושה שיחולק שווה בשווה בין כל ילדיה, הביולוגיים והמאומצים – רכוש שיגיע אל ילדיה כתוצאה מירושה לאחר מותה, יחולק רק בין ילדיה הביולוגיים.

תיקון 13 לחוק האימוץ משווה את מעמדם של ילדים מאומצים לזה של ילדים ביולוגיים, כך שילדים מאומצים זכאים על פי דין לרשת גם את קרובי המשפחה של הוריהם המאמצים. גם ההיפך הוא נכון – קרובי משפחה יורשים עיזבון הילד המאומץ במקרה וזה, חלילה, נפטר לפניהם.

עם זאת, ייאמר כי בניגוד לילדים ביולוגיים, ילדים מאומצים יידרשו להמציא הוכחה לקיום האימוץ – על ידי הצגה של צו אימוץ המאמת את האימוץ אשר ניתן על ידי בית המשפט.

מה קורה אם קרובי המשפחה אינם מעוניינים שהילד המאומץ יירש אותם?

זכותו של כל אדם לבחור מי יירש אותו ומי לא, כולל בני זוג, ילדים, נכדים, וכן הלאה. אם קרובי משפחה מעוניינים להוציא ילדים מאומצים מצוואתם, ולהוריש את עיזבונם רק לילדים ביולוגיים (או, לצורך העניין, בכל חלוקה אחרת) – חשוב לנסח צוואה על פי חוק, ובה לכתוב את תנאי חלוקת העיזבון לאחר מותם. בצוואה כזו, רשאי כל אדם לחלק את רכושו לפי רצונו.

אם אתם מתמודדים אם הליך חלוקת עיזבון לא פשוט, מעוניינים לכתוב צוואה או מחפשים ליווי מקצועי של עורך דין לענייני משפחה או עורך דין צוואות וירושה – אנחנו מזמינים אתכם לפנות אל משרד עו"ד וינגסט ושות', ולקבל מידע מקצועי וליווי משפטי שיסייעו לכם בעיתות של התמודדות לא פשוטה.

תמונה באדיבות: pixabay

 

Exit mobile version