Site icon תרבוש אתר תרבות ופנאי לציבור הדתי

כנגד ארבעה בנים דיברה התורה

ארבעה בנים כנגד ארבעה סוגי אנשים בעם ישראל. צריך להכיר בהם וגם לדעת וגם להודות בהם. 

כנגד ארבעה בנים דיברה התורה: אחד חכם, אחד תם, אחד רשע ואחד שאינו יודע לשאול.

מסופר על ארבעה סוגי אנשים בעם ישראל ואילו כל אחד מהם תופס את סיפור מצרים ועבודת ה' בצורה אחרת.
אחד מנסה להבין , אחד דרכו תמימה, אחד רוצה להכעיס בעיקר כאשר אין לו באמת רצון להבין את הדרך, ואחד…
אתה צריך לספר לו,אתה צריך לפתוח לו כי אם לא הוא לא ישאל,ישמור בבטן.

בן אהוב שלי

מנסה לחשוב לאיזה בן אתה מתחבר , על מנת שאבין מה הדרך שלך בתוך העולם. . .

מהי השפה שתפתח לך את הלב ותעורר אותו לאהבה לשמחה למתיקות של אבא שבשמיים.

כשאני מתבוננת שוב על ארבעת הבנים מתגלה לעיניי עומק חדש בהם.

בעצם… בכל אחד מאיתנו ניתן לפגוש את ארבעתם.

כנגד ארבעה בנים . צילום נאוה דילמוני

לפעמיים חכמים

לפעמיים מתחכמים

לפעמיים כל כך מתוקים בתמימות ובפשטות

ולפעמיים…פשוט לא יודעים לשאול.

בן אהוב שלי,

אני רוצה להראות לך את אשר ראיתי, היכולת להכיר שבתוכי יש את ארבעת הבנים היא גילוי והבנה משמעותית. כשאנו מכירים שיש בתוכנו את כל הקולות האלה, אז אנו יכולים לקבל אותם ופחות להיבהל מהם. לשמוע אותם ולתת להם את המענה בדרך המתאימה וראויה להם. דרך שתתן להם רוגע ושמחה.

להכיר בהם זה גם לדעת וגם להודות בהם.

וכך כאשר נסכים לקבלם יגיע עם ההסכמה סוד איך לפעול איתם.

וזוהי התחלתה של הגאולה הפרטית שלך, שלי, שלנו.

אוהבת אמא.

 

כתבה: נאוה דילמוני

Exit mobile version