Site icon תרבוש אתר תרבות ופנאי לציבור הדתי

מה צריך לדעת לפני שחותמים על חוזה דירה

בשעה טובה החלטתם לרכוש דירה חדשה מקבלן, כעת עליכם להכיר את חוזה הרכישה כדי לטפל בו ברצינות וכדי להימנע ממפח נפש, מבעיות שונות ומהפסד כספי. לכן, מומלץ לקרוא היטב את החוזה לפני שחותמים עליו, אין לוותר על ייעוץ משפטי הניתן על ידי עורך דין מקרקעין מנוסה, וכמובן יש לבדוק את יכולת ההחזר והתשלומים של המשכנתא ותשלומים נוספים.

מסמך משפטי מחייב

חוזה לרכישת דירה הוא מסמך משפטי חשוב ומחייב. החוזה נועד להגן על שני הצדדים –  הקונה והמוכר, באופן כללי ההסכם קובע כי זכויות הבעלות והחזקה דירת מגורים מסוימת יעברו לקונה הנכס כל עוד עמד בהתחייבויות הכספיות כלפי המוכר, בין אם קונים את הדירה מקבלן ובין אם רוכשים את הנכס מאדם פרטי.

המוכר מעוניין לקבל את התמורה המגיעה לו בגין מכירת הנכס, בהתאם לתשלומים שנקבעו בהסכם. החוזה מאפשר לו להגן על האינטרסים שלו ולהימנע מבעיות או עיכובים בתשלומים ולהימנע מעילה לתביעה נגדו. החוזה נועד להגן גם על האינטרסים של הקונה, לרבות קבלת הבעלות והחזקה על דירת המגורים, כאשר הדירה רשומה כחוק בטאבו על שמו, ללא שיעבוד, עיקולים או לקויות בנייה ופגמים בנכס.

בדיקות מקדמיות לפני חתימה על החוזה המחייב

אין למהר ולחתום על חוזה לקניית דירה חדשה או יד שנייה, חשוב לבדוק כי הנכס נקי משיעבוד, עיקולים, הוצאה לפועל ובעיות אחרות. כאשר רוכשים דירה מקבלן יש לבדוק כי הקבלן רשום כחוק בפנקס הקבלנים. את הבדיקה אפשר לבצע בקלות דרך לשכת המידע של לשכת הקבלנים או באתר האינטרנט של משרד הבינוי והשיכון.

אם רוכשים דירה מקבלן הרשום כחברה ציבורית מומלץ לעיין בדוחות הכספיים של החברה כדי לבדוק האם היא יציבה פיננסית. ניתן להשיג מידע גם על חברות בנייה פרטיות שאינן מחויבות לפרסם דוחות כספיים, את הבדיקה אפשר לבצע על ידי חברות המתמחות בנושא.

תמונה באדיבות: pixabay

כמו כן, מומלץ לבקר בפרויקטים אחרים של הקבלן ובמידת האפשר לשוחח עם דיירים שרכשו ממנו דירות. חשוב להתמקד בנושא ליקויי בנייה, איכות הבנייה, מפרט טכני ורמת השירות והמחויבות של הקבלן כלפי הרוכשים דירות ממנו, לפני ואחרי הקנייה.

עיון מעמיק בחוזה המכר

כאשר עומדים לחתום על חוזה לקניית דירה למכירה מקבלן יש לקרוא היטב את כל הסעיפים, חשוב לוודא כי המחיר הנקוב בחוזה מתאים למחיר שנקבע בשיחה עם הקבלן, וכי המחיר כולל מע"מ ותשלומים נלווים.

בחוזה המכירה חשוב לבדוק האם המחיר כולל חניה פרטית לדייר, ובמידה ולא מהי עלות החניה, כדאי לבדוק האם החניה מקורה או לא. כמו כן, יש לעיין במפרט הטכני של הדירה המצורף לחוזה, כדאי לבדוק האם הקבלן עומד בהתחייבויותיו, למשל מערכת סולארית לחימום מים כמתחייב בתקנות התכנון והבנייה, תוכנית גינון, הכנה למיזוג, הכנה לתשתיות טלוויזיה ואינטרנט מהיר, וחשוב לעיין בפירוט הרכוש המשותף. יש לבדוק את מועדי התשלומים, מסירת הנכס (מפתח), בטוחות, התחייבות הקבלן לרשום את הנכס על שם הקונה ועוד.

כאמור, מומלץ להציג את החוזה לעורך דין מקרקעין מנוסה, גם אם הקבלן מציע חוזה סטנדרטי. לכן, מעבר למחיר הדירה יש להיערך כספית להוצאות נוספות כמו שכר טרחה לעורך דין.

 

Exit mobile version