Site icon תרבוש אתר תרבות ופנאי לציבור הדתי

נקודות משרד הרישוי מדוע חשוב לטפל בהן

כידוע, משרד הרישוי מנהל רישום מדויק לגבי כל נהג ונהג הנוגע לעבירות תנועה שצבר וכן הנקודות הרשומות לצד העבירה. שיטת הניקוד הינה מערכת משומנת הפועלת לחיפוש ואיתור נהגים המוגדרים עברייני תנועה אשר צברו נקודות לחובתם כתוצאה מביצוע עבירות תנועה שונות. נהגים רבים ישאלו מדוע עליהם לטפל בנקודות משרד הרישוי אשר נצברו להם. האם מדובר בצעד הכרחי לשמירה על רישיון הנהיגה או בעניין אשר אינו דורש טיפול.

כפי שנראה במאמר זה, צבירת נקודות משרד הרישוי הוא עניין העלול להביא לפגיעה חמורה ברישיון הנהיגה לרבות שלילת הרישיון וכן ביצוע אמצעי תיקון שונים על ידי משרד הרישוי כגון קורסים, מבחנים שונים ועשיית רישיון הנהיגה מחדש.

שיטת הניקוד כיצד היא פועלת

שיטת הניקוד אשר מפעיל משרד הרישוי עובדת בצורה מסודרת למשך תקופות שונות. נהגים אשר יצברו את הניקוד אשר יפורט להלן יידרשו לביצוע אמצעי תיקון שונים לצורך חידוש רישיון הנהיגה שלהם:

נהג אשר לא יבצע את אמצעי התיקון אשר יידרש לעשות על ידי משרד הרישוי, יותלה רישיון הנהיגה שלו והוא ייחשב כנוהג בזמן פסילה. מעבר לכך, התליית רישיון הנהיגה עלולה להסב נזק עצום לנהג מבחינה ביטוחית ככל והוא יהיה מעורב בתאונת דרכים חלילה.

תקופת צבירת נקודות משרד הרישוי

ניקוד משרד הרישוי נספר החל ממועד ביצוע העבירה. ניתן לחלק באופן כללי את תקופות צבירת נקודות משרד הרישוי לשלוש תקופות.

אין ספק כי מדובר בתקופות צבירה ארוכות בהחלט כאשר בקלות בהעדר טיפול משפטי ראוי ונכון בדוחות תנועה ניתן לצבור נקודות. לצורך המחשה, צבירת דו"ח מהירות הכולל 10 נקודות משרד הרישוי וכן דו"ח טלפון הכולל 8 נקודות יגרום לנהג לבצע קורס נהיגה נכונה וכן רישום כולל של 18 נקודות משרד הרישוי.

משרדנו ממליץ לכל נהג ונהג לא להקל ראש ברישום נקודות משרד הרישוי גם אם מדובר במספר נקודות קטן יחסית וגם אם לנהג אין כל עבר תעבורתי דומה. נקודות משרד הרישוי עלולות להצטבר במהירות לחובת נהג ולפגוע ברישיון הנהיגה שלו קשות.

כיצד ניתן לטפל בנקודות משרד הרישוי

שאלת השאלות היא כיצד ניתן לטפל בנקודות משרד הרישוי באופן בו רישיון הנהיגה ישמר והנהג לא ידרש לבצע אמצעי תיקון שונים מטעם משרד הרישוי. ובכן, התשובה הנכונה ביותר לשאלה זו טמונה בטיפול משפטי מקצועי מיידי עם קבלת הדו"ח. עם רישום דו"ח התנועה, עומדים לנהג 90 ימים לטפל בדו"ח ולהגיש בגינו למשטרת ישראל בקשה להישפט.

טיפול בדו"ח במסגרת זמנים אלו יקל על עורך הדין המטפל בדו"ח ויאפשר לו להתמודד עמו כראוי במסגרת כל הכלים המשפטיים העומדים לרשותו. עורך דין לתעבורה המתמחה בטיפול בעבירות תנועה יפעל במסגרת ניהול משא ומתן אל מול לשכת התביעות במשטרת ישראל לשינוי סעיף העבירה לעבירה קלה יותר אשר אינה כוללת ניקוד משרד הרישוי.

במקרים בהם יש צורך, יפעל  עורך דין לענייני תעבורה לביטול הדו"ח או זיכויו של הנהג בדין. רק באמצעות טיפול משפטי ראוי והולם ניתן לשמור על רישיון הנהיגה ולהימנע מביצוע אמצעי תיקון שונים על ידי משרד הרישוי לרבות בדיקות רפואיות וקורסים שונים.

Exit mobile version