איור מתוך ממלכת יוריקה בהוצאת רימונים. איור-טלי פלד (2)

ספר ניהול לילדים