Site icon תרבוש אתר תרבות ופנאי לציבור הדתי

עשרים שנה אחרי רצח רבין: שנאה והסתה יוצרים אלימות

לדעתו של הרב זלמנוביץ אלה ש"שמחו" במות ראש הממשלה בתקווה שתהליך השלום ייעצר וייסתם עליו הגולל אין מקום להעמידם לדין. עם כל הצער שבדבר, זה חלק בלתי נפרד מהשיח הדמוקראטי ובמסגרת הבחירה החפשית. אין ואסור שיהיה לנו משטרת מחשבות. רק בורא האדם יודע מחשבות לבו של האדם.

צילום: דובר צהל

לפני עשרים שנה, עשיתי את השבת קודש בו נרצח ראש הממשלה יצחק רבין ז"ל בארה"ב בניו יורק, לשם נשלחתי על ידו ועל יד עוזי ברעם, שר התיירות דאז, לבצע מספר פעולות לקידום השלום בינינו ובין ערביי ארץ ישראל. והנה במוצאי אותו יום שבת קודש, מצאתי עצמי, לבקשת קולט אביטל, קונסולרית ישראל בניו יורק, עומד על הבמה המאולתרת שהוצבה בשדרה השניה, בפתח הקונסוליה שלנו, ואומר לעשרות אלפים יהודים וגויים שבאו להזדהות עם ישראל בשעה הקשה:

"כל מי שכינה את ראש הממשלה יצחק רבין "בוגד" "רוצח" נמצא שותף לרצח. כל מי שליבה את אש השנאה כלפי האיש, ויהא תוארו או מעמדו ככל שיהיה,  תרם חלקו בביצוע הפשע". משפטים אלה שודרו באמצעי התקשורת בעולם כולו. לא עלה כלל בדעתי לדרוש להעמיד לדין את כל האנשים שהתנגדו  לתהליך השלום, הן זה חלק בלתי נפרד מהשיח הדמוקראטי, יחד עם זאת ידע כל מתלהם, ששנאה והסתה יוצרים אלימות. תוצאותיה הנוראיות ירבצו על מצפונו של מלבה השנאה ומפיצה. אמר הרב אפרים זלמנוביץ הרב הראשי מזכרת בתיה.

מדינת ישראל כמדינה יהודית איננה יכולה להעמיד אדם לדין על שום מחשבות הנוגדות את דעת הממשלה. לא יעלה על הדעת להעניש את מי שאינו נמנה על התומכים שמדיניותה. במידה והוכח בבית משפט שהרוצח הושפע, נתמך ונדחף לרצוח על ידי פלוני או פלונית או נתן בידו את הנשק בו בוצע הרצח ברור שחובה להעמידו לדין כשותף מלא לרצח.

אלה ש"שמחו" במות ראש הממשלה בתקווה שתהליך השלום ייעצר וייסתם עליו הגולל אין מקום להעמידם לדין. עם כל הצער שבדבר, זה חלק בלתי נפרד מהשיח הדמוקראטי ובמסגרת הבחירה החפשית. אין ואסור שיהיה לנו משטרת מחשבות. רק בורא האדם יודע מחשבות לבו של האדם.

גם את אלה שהצדיקו בדיעבד את הפשעים הנוראיים, שעשה הפושע מחלל שם שמים ברבים, הרוצח המתאבד, שרצח בעיר האבות מתפללים ערבים. האומה הישראלית. לא העמידו לדין ובצדק. וכן אותם אלפים רבים המצדיקים את מעשהו השפל של רוצח ראש הממשלה, יען אין בכוחנו, להרשיע אדם על פי מחשבותיו בלבד… עם אלה יש ליהאבק בדרכים חינוכיות ובאמצעים כלכליים. העמדה לדין פלילי לא תועיל. אולי ההיפך. איש לא האמין שרוצח ראש הממשלה יימח שמו וזכרו, יממש זממו. גם מרגלית הר שפי לא האמינה. אפילו השב"כ לא האמין. לו השב"כ היה מאמין או אז היה מונע את הרצח.

Exit mobile version