Site icon תרבוש אתר תרבות ופנאי לציבור הדתי

עת מלחמה: נחשף מכתב נרגש עם ברכות עצומות ממרן ה'חפץ חיים', בשיאה של מלחמת העולם הראשונה

אנחנו נמצאים כעת בזמן מלחמה ומדהים לראות את מכתבו של מרן החפץ חיים בזמן מלחמת העולם הראשונה.

מדובר על מכתב נרגש עם ברכות עצומות בחתי"ק מרנא ה'חפץ חיים', בשיאה של מלחמת העולם הראשונה. נכתב בו כי "ובפרט כעת, שצריכין עמינו לרחמי שמים והגנה מרובה, זכות התורה יוכל הרבה להגן עלינו…" (מתוך המכתב שלפנינו)

הפריט המרגש הנדיר והייחודי מוצע כעת למכירה פומבית בבית המכירות הפומביות Winner'S (ווינרס) בירושלים. המכירה תתקיים ביום שני, 2.5.22 בשעה 18:00.

מדובר על מכירה פומבית מספר 135 ובה עומדים למכירה גם דפוסי סלאוויטא וזיטומיר, חסידות, חפצי צדיקים, קמיעות, ספרי סגולה, כתבי יד, מכתבים, חב"ד וספרים נדירים.

מדובר על מכתב ארוך בענין התמיכה לישיבת ראדין המפורסמת, בחתימת יד קדשו של רבינו החפץ חיים, מגדולי מנהיגי היהדות החרדית באירופה שלפני השואה, ומחבר הספרים 'חפץ חיים' ו'משנה ברורה' שהשפיעו לדורות. ממוען אל רבי מרדכי צפנת ורבי ישעיה קושעל. ראדין, תרע"ה [1915]. כתב יד סופר עם חתימת מרן.

בראש המכתב מודה מרנא החפץ חיים על קבלת תרומה ועל מסירותם הכללי למען הישיבה, "ובפרט בעת הנוכחית [ימי המלחמה העולמית הראשונה] שמצב החזקת הישיבה נתדלדל ונהרס ממהומת הזמן, והלומדים נשראו בלי אמצעים למחייתם, זהו ממש פקוח נפשות…".

באותה העת הח"ח היה כבן 76 – גיל גבוה מאוד באותה העת, ולמרות זקנותו, השקיע את כל מרצו בהחזקת הישיבה, וכפי שהוא מעיד בעצמו במכתב שלפנינו "ומתאמצים אנו בכל כוחותינו להחזיק את ישיבתינו על מקומה, לבל יושבת חלילה מקום התורה המפואר הזה, שזהו מבצרנו ומחסינו תמיד. ובפרט כעת, שצריכין עמינו לרחמי שמים והגנה מרובה…".

את המכתב מסיים הח"ח בברכות חמות וחשובות "ובזכות החזקת התורה, יברך ד' אתכם בחו"ש ובהצלחה בכל מעשיכם… ממני המברך לכ' ולכל המנדבים שיחיו בחו"ש ובכ"ט ושיזכו לראות בישועת עמנו והרמת קרן תורתנו הק', ונחמת ציון. כחפצם וכחפץ המברכם מוקירם ומכבדם כרום ערכם", וחתם את שמו בכתב יד קדשו "ישראל מאיר הכהן מראדין", ובתוספת חותמתו האישית.

לצפייה במכתב המרגש:

https://il.bidspirit.com/ui/lotPage/source/catalog/auction/21908/lot/35026/%D7%9E%D7%9B%D7%AA%D7%91-%D7%A0%D7%A8%D7%92%D7%A9-%D7%A2%D7%9D-%D7%91%D7%A8%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%A6%D7%95%D7%9E%D7%95%D7%AA-%D7%91%D7%97%D7%AA%D7%99-%D7%A7?lang=he

 

Exit mobile version