הגב איילת שקד שרת המשפטים, עוד אורית לב-שגב, סמנכל המוזאון ומר יהודה קפלן, אוצר משנה של המוזאון אל מול דגם כפר יהודי בבבל.