מר יהודה קפלן, אוצר משנה של המוזאון, הגב איילת שקד שרת המשפטים ועוד אורית לב-שגב, סמנכל המוזאון מתבוננים באוסף לוחות אל-יהודו.