שועל מקפץ בשמורת גמלא. קרדיט בנימין וייזל מתנדב בשמורת גמלא