Site icon תרבוש אתר תרבות ופנאי לציבור הדתי

ערב פסח: שיא כל הזמנים בכניסות תיירים מתחילת השנה

חודש מרס עלייה של 22% לעומת שנה שעברה שר התיירות יריב לוין: "האסטרטגיה שלנו מוכיחה את עצמה – התיירות הכניסה למעלה מ-4 מיליארד ש"ח לכלכלת המדינה מתחילת השנה"

השר לוין: ״כבר כמה חודשים ברציפות שאנו עדים לשיאים חדשים במספר התיירים הנכנסים לישראל, ואני שמח שגם בחודש מרס נרשם שיא של כל הזמנים בכניסות תיירים. לא מדובר במקריות – אלא במדיניות. אנו מבצעים פעולות שיווק ומהלכים חדשניים למיתוג ישראל ומביאים ארצה חברות תעופה וקווי תעופה חדשים, וכל אלו מוכיחים את עצמם חודש אחר חודש.

העלייה המשמעותית תורמת תרומה בלתי רגילה למשק, לתעסוקה ולכלכלה הישראלית.

ישראל היא יעד תיירותי אטרקטיבי ומגוון ואנו מוכיחים כי אם פועלים נכון אפשר להביא לכאן תיירים רבים. אני משוכנע שאם נמשיך בדרך הזאת נראה עלייה משמעותית נוספת גם בעתיד".

הצילום-דוברות משרד התיירות

בחודש מרס 2017 נכנסו לישראל 293 אלף תיירים – עליה של כ-22% ביחס לחודש  מרס אשתקד. בשלושת החודשים הראשונים של 2017 במצטבר נכנסו לישראל 739 אלף תיירים עליה של כ-24% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. ההכנסות למשק מתיירות בשלושת החודשים הראשונים של השנה הסתכמו בלמעלה מ-4 מיליארד ₪. תוספת ההכנסות למשק מהעלייה בתיירות הנכנסת, ביחס לתקופה המקבילה בשנה שעברה, נאמדת בכ-730 מיליון ₪, ובתוספת של כ-5,000 מועסקים בתעשיית התיירות ובענפים הנלווים לה.

חודש מרס 2017

נתוני חודש מרס משקפים עליה של כ-22% בתיירות ביחס לחודש מרס 2016 ועלייה של כ-23% ביחס לחודש מרס 2015.

דרך האוויר נרשמו בחודש מרס 256 אלף כניסות של תיירים, עליה של 17% ביחס למרס 2016 ועלייה של כ-19% ביחס למרס 2015.

דרך היבשה נכנסו לישראל 38 אלף תיירים.

בחודש מרס נכנסו לישראל 12 אלף מבקרי יום לעומת 19 אלף במרס אשתקד ירידה של 36% ביחס למארס 2016 וירידה של 27% ביחס למרס 2015.

 

ינואר-מרס 2017

נתוני הכניסות בתקופה ינואר-מרס 2017 משקפים עליה של כ-24% בהיקף התיירות לישראל ביחס לתקופה המקבילה אשתקד והסתכמו ב-739 אלף תיירים לעומת 597 אלף  בינואר-מרס 2016. מדובר בעלייה של כ-25% לעומת תקופה זו בשנת 2015.

דרך האוויר נרשמו בתקופה זו 655 אלף תיירים עלייה של כ-20% לעומת התקופה המקבילה בשנה שעברה ושל 23% לעומת אותה תקופה בשנת 2015.

כניסות תיירים (אלפים) לפי שנים וחודשים 2011-2017 ואחוזי שינוי

חודש 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
ינואר 209.9 164.8 167.5 200.1 167.5 189.1 191.2
פברואר 233.7 191.2 187.0 221.5 183.8 199.8 197.3
מרס 293.0 240.4 238.8 283.7 251.1 248.3 251.0
אפריל   253.0 288.8 341.8 300.2 295.9 260.8
מאי   297.3 281.5 346.2 283.2 269.4 267.9
יוני   236.3 237.5 297.3 241.4 241.9 228.3
יולי   231.8 245.0 193.9 245.8 241.1 236.8
אוגוסט   211.4 232.9 164.1 240.6 247.5 225.1
ספטמבר   265.5 224.5 179.5 211.8 235.9 229.3
אוקטובר   271.7 289.7 275.9 338.9 298.3 269.9
נובמבר   287.9 209.1 219.2 256.5 223.4 248.2
דצמבר   248.6 197.2 203.4 241.0 195.1 214.7
       
סהכ עד מרס 736.6 596.4 593.3 705.3 602.4 637.2 639.5
סה"כ שנתי 2,899.9 2,799.5 2,926.7 2,961.8 2,885.7 2,820.5
% שינוי 2017
ינואר-מרס  שינוי מצטבר 23.5% 24.2% 4.4% 22.3% 15.6% 15.2%
חודש מרס בלבד 21.9% 22.7% 3.3% 16.7% 18.0% 16.7%

 

מקור: אומדן על פי סקר תיירות נכנסת שמבצע משרד התיירות באמצעות חברת מרטנס הופמן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exit mobile version