“כמעט ולא ניתן לתפוס פוליטיקאי חרדי בסיור בחירות שוק”. צילום: עמיעד טאוב

חזור למאמר.