שער הספר. עיצוב עטיפה: עומרי מועלם, אוריון

חזור למאמר.